Topowe marki
MEGA RABATY
GRANDORF Lamb & Turkey Junior -karma dla młodych psów wszystkich ras oraz suk w okresie laktacji 10 kg

GRANDORF Lamb & Turkey Junior -karma dla młodych psów wszystkich ras oraz suk w okresie laktacji 10 kg

336,30 zł

Cena regularna: 354,00 zł

Najniższa cena: 336,30 zł
szt.
GRANDORF Lamb & Turkey Puppy – pełnowartościowa karma dla szczeniąt wszystkich ras 10kg

GRANDORF Lamb & Turkey Puppy – pełnowartościowa karma dla szczeniąt wszystkich ras 10kg

336,30 zł

Cena regularna: 354,00 zł

Najniższa cena: 336,30 zł
szt.
GRANDORF Lamb & Turkey Junior -karma dla młodych psów wszystkich ras oraz suk w okresie laktacji 1 kg

GRANDORF Lamb & Turkey Junior -karma dla młodych psów wszystkich ras oraz suk w okresie laktacji 1 kg

55,10 zł

Cena regularna: 58,00 zł

Najniższa cena: 55,10 zł
szt.
Brit Care Cat Snack Dental 50 g

Brit Care Cat Snack Dental 50 g

5,60 zł

Cena regularna: 6,99 zł

Najniższa cena: 5,60 zł
szt.
Brit Care Dog Grain-Free SENSITIVE Venison 12kg

Brit Care Dog Grain-Free SENSITIVE Venison 12kg

199,99 zł

Cena regularna: 224,99 zł

Najniższa cena: 199,99 zł
szt.
Opti Life Puppy Sensitive 12,5kg - karma dla szczeniąt szczególnie wrażliwych ( łosoś )

Opti Life Puppy Sensitive 12,5kg - karma dla szczeniąt szczególnie wrażliwych ( łosoś )

219,00 zł

Cena regularna: 222,75 zł

Najniższa cena: 215,00 zł
szt.
Brit Care Cat Snack Hairball 50 g

Brit Care Cat Snack Hairball 50 g

5,60 zł

Cena regularna: 6,99 zł

Najniższa cena: 5,60 zł
szt.
PAKIET MEDIUM Ser himalajski dla psa PYSZKI M x3

PAKIET MEDIUM Ser himalajski dla psa PYSZKI M x3

75,57 zł

Cena regularna: 83,97 zł

Najniższa cena: 83,97 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin
 • 1. Pojęcia
 1. Sklep internetowy AnimalZoone.pl-sklep internetowy, działający pod adresem http://www.animalzoone.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6,      30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104 dalej również jako Sklep internetowy, Sklep, Sklep AnimalZoone.pl 
 2. Regulamin Sklepu internetowego AnimalZoone– niniejszy Regulamin.
 3. Klient, Kupujący– oznacza podmiot na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży.
 4. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako KC.
 5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca indywidualny- oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną prze nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności                              z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 8. Miejsce spełnienia świadczenia– miejsce, w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać towar Konsumentowi.
 9. Towar- produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej sklepu , mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 10. Towar z  elementami cyfrowymi- Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 11. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 12. Wada fizyczna – niezgodność towaru sprzedanego z umową, w szczególności jeśli towar:
 1. a) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 3. c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym;
 5. e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 6. f) nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na towarze sprzedanym swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta co do zawarcia umowy albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 1. Wada prawna– sytuacja, kiedy towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Umowa sprzedaży- sprzedaż zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie .
 3. Sprzedawca- F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104, tel: 733006694.

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego AnimalZoone, opis procesu zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, sposób ich dostawy, rozliczenia z Klientem, jak również uprawnienia Klienta do dokonania zmiany zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy za pośrednictwem Internetu, prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Informacje dotyczące oferowanych przez Sklep towarów zamieszczone są na stronie internetowej www.animalzoone.pl. Informacje te przedstawione są w języku polskim w sposób spójny, niewprowadzający w błąd, wystarczający do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów objętych ofertą.  W szczególności zawierają informacje dotyczące: rodzaju towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosowne do rodzaju towaru, a także inne wymagane przez przepisy szczególne.
 4. Produkt stanowiący przedmiot sprzedaży posiada informację m. in. o: rodzaju towaru, określeniu jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 5. Kontakt ze Sprzedającym nie generuje żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący ponosi koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
 6. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży towarów z elementami cyfrowymi.

 

 • 3. Sposób składania zamówienia i jego realizacja
 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
 1. a) poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.animalzoone.pl,
 2. b) pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@animalzoone.pl
 3. c) telefonicznie pod numerem telefonu 733006694
 4. d) osobiście w sklepie stacjonarnym (towar na zamówienie klienta) przy ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków
 1. Zamówienia w sposób opisany w § 3 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, natomiast w sposób opisany w § pkt 1 c) i d) w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Kupującego zamówienia oraz dokonania jego anulowania, w sytuacji, gdy Klient wcześniej nie odebrał zamówionego przez siebie towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość co do rzeczywistej woli jego zakupu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia treści złożonego zamówienia.
 4. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail, obejmującą potwierdzenie listy zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, jak również szczegóły wybranej formy płatności oraz wybranego sposobu dostawy.
 5. Realizacja zamówienia następuje w poniższy sposób:
 1. a) zamówienia płatne przelewem tradycyjnym – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;
 2. b) zamówienia płatne za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych dokonanej przez Sklep,
 3. c) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem natychmiastowym Autopay, Google Pay, Apple Pay, BLIK lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. Zmiana zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do Klienta. Zgłoszenie zmian w zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez adres e-mail: sklep@animalzoone.pl
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu.
 3. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o tym fakcie z zobowiązaniem do podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 4. W przypadku braku dostępności towaru Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, to Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać towar Kupującemu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

 • 4. Ceny towarów oferowanych przez Sklep
 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży określony przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).
 2. Ceny sprzedaży nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych i marketingowych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Produkty objęte akcją promocyjną realizowane są w cenie promocyjnej według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień do momentu wyczerpania się towarów objętych promocją.
 7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile co innego nie wynika z regulaminu danej promocji.
 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

 • 5. Sposób i terminy dostawy
 1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.
 2. Przesyłki w Sklepie internetowym AnimalZoone wysyłane są na następujące sposoby:
 1.   a) Kurierem InPost;
 2.   b) Paczkomatami InPost
 3.   c) Odbiór osobisty
 4.   d) Przesyłka elektroniczna (dotyczy e-booków)
 5. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w punkcie nadania lub powierzenia jej kurierowi InPost lub nadania w Paczkomacie InPost.
 6. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 5 dni roboczych) i czas dostawy (1 do 2 dni roboczych).
  1. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych w godzinach od 08:00 do 18:00.
  2. .W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

7.Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki, zobowiązać dostawcę do odnotowania tego faktu oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

9. W przypadku zamówienia o wartości co najmniej 99,00 zł brutto opłaconego z góry Sklep internetowy pokrywa koszty przesyłki kurierskiej InPost. Dotyczy to tylko i wyłącznie przesyłek na terenie Polski. W przypadku zamówienia o wartości niższej od ww. kwoty lub wyższej, ale nie opłaconej z góry przez Klienta, kwota do zapłaty za zamówienie zostaje powiększona o koszty przesyłki.  

Gabaryty paczkomaty:

A – max 8 x 38 x 64 cm

B – max 19 x 38 x 64 cm

C – max 41 x 38 x 64 cm

 

Przesyłka standardowa kurier InPost:

Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu

Do 30 kg wagi rzeczywistej

Maksymalna długość – 120 cm suma wymiarów (nie może przekraczać 220 cm)

 • 6. Dostępne sposoby płatności
 1. Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
 1. a) przelewem tradycyjny na rachunek bankowy ING 21 1050 1445 1000 0097 2452 3304

należący do Sklepu,

 • b) przelew natychmiastowy- operatorem płatności jest Autopay 

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Google Pay / Apple Pay, BLIK, PayPo
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   
 • c) pobranie- płatność gotówką przy odbiorze przesyłki lub kartą kredytową, o ile dopuszcza to podmiot dokonujący dostawy.

 

 • Jeśli Klientem jest przedsiębiorca, płatności można dokonać jedynie przelewem na rachunek bankowy. Podobnie – bez względu na osobę Klienta - w przypadku jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EUR (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji płatność jest możliwa wyłącznie na rachunek bankowy Sklepu.
 • Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

 

 • 7.Reklamacje- odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży
  1. Konsumenci
 1. Sklep internetowy ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba, że Sprzedawca wykaże, że:

-nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

-przed zawarciem Umowny publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.

 1. c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 2. d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 11 Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.
 6. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy:
  1. sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  2. sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży.,
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 10. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 11. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila skierowanego na adres e-mail: sklep@animalzoone.pl
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument odsyła towar będący przedmiotem umowy na adres Sklepu AnimalZoone ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 1. Przedsiębiorcy
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobie zaproponowany przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub maila skierowanego na adres e-mail: sklep@animalzoone.pl
 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Przedsiębiorcy na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Przedsiębiorca odsyła towar będący przedmiotem umowy na adres Sklepu AnimalZoone ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 

 • 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018r. Dz. U. z 2019, poz. 134 z późn.zm.) konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila skierowanego na adres e-mail: sklep@animalzoone.pl
 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 3. Konsument odsyła towar będący przedmiotem umowy na adres Sklepu AnimalZoone ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 4. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu przelewu tradycyjnego lub takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 1. a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 6. f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

 • 9. Gwarancja
 1. Wszystkie Towar oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.

 

 • 10. Ochrona danych osobowych
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym AnimalZoone.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej Sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter z aktualną ofertą Sklepu oraz promocjami), jak również podatkowych w związku z koniecznością wystawienia faktury na żądanie Klienta. Więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności
 5. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.
 6. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupującego:
 1. a) nazwisko i imiona,
 2. b) numer telefonu,
 3. c) adres do korespondencji,
 4. d) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
 5. e) adresy poczty elektronicznej Klienta,
 6. f) w przypadku firm dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 3. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta.
 • 11. Polityka prywatności

Polityka prywatności w Sklepie Internetowym AnimalZoone stanowi odrębny dokument. Dokument ten jest dostępny w zakładce Polityka Prywatności na stronie www.animalzoone.pl

 

 • 12. Unikanie zagrożeń wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
 2. Oprogramowanie szpiegujące w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika i przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
 5. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.
 • 13. Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Zaleca się bieżące aktualizowanie programów antywirusowych.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 3. Zaleca się korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
 4. Nie zależy pobierać plików co do których nie mamy wystarczającego zaufania. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców, ani otwierania nie sprawdzonych i wątpliwych załączników.
 6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu KC. Klient składając zamówienie przedstawia ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Klient przy korzystaniu ze Sklepu internetowego obowiązany jest działać w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą być umieszczane treści reklamowe. Treści te stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.animalzoone.pl i może być przez Klienta pobrany.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104 deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Sklepem internetowym, a Klientami będą one rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W braku pozytywnego zakończenia postępowania polubownego, spory rozstrzygane będą przez właściwy przez właściwy sąd powszechny.
 8. Rozstrzyganie sporów:
 1. a) ewentualne spory powstałe pomiędzy F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. b) ewentualne spory powstałe pomiędzy F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego- F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023r. jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 3. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.animalzoone.pl, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl