Topowe marki
MEGA RABATY
Wędka dla kota Biedronka 40 cm
Wędka dla kota Biedronka 40 cm
11,78 zł 8,83 zł
szt.
CaniViton Forte Plus
CaniViton Forte Plus
81,50 zł 69,80 zł
szt.
Mata higieniczna 60x90 cm Record 10szt.
Mata higieniczna 60x90 cm Record 10szt.
27,25 zł 20,44 zł
szt.
Biodegradowalne maty higieniczna 60x90 cm 10 szt.
Biodegradowalne maty higieniczna 60x90 cm 10 szt.
39,89 zł 33,70 zł
szt.
Pluszowa zabawka dla psa -koń 50,8 cm
Pluszowa zabawka dla psa -koń 50,8 cm
48,63 zł 36,47 zł
szt.
Zestaw 4 pluszowych piłeczek dla kota
Zestaw 4 pluszowych piłeczek dla kota
16,30 zł 12,23 zł
szt.
Worki na psie odchody 3x20 szt.- różowe
Worki na psie odchody 3x20 szt.- różowe
9,05 zł 6,79 zł
szt.
Modułowa kuweta dla kota BELLA- biały
Modułowa kuweta dla kota BELLA- biały
28,63 zł 24,81 zł
szt.
Zabawka dla psa- gryzak z drzewa oliwnego
Zabawka dla psa- gryzak z drzewa oliwnego
56,72 zł 42,55 zł
szt.
Modułowa kuweta dla kota BELLA- niebieski
Modułowa kuweta dla kota BELLA- niebieski
28,63 zł 24,81 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

1. Pojęcia

 1. Sklep internetowy AnimalZoone.pl-sklep internetowy, działający pod adresem http://www.animalzoone.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6,      30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104 dalej również jako Sklep internetowy, Sklep, Sklep AnimalZoone. 
 2. Regulamin Sklepu internetowego AnimalZoone– niniejszy Regulamin.
 3. Klient, Kupujący– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego AnimalZoone, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.
 4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego AnimalZoone, w tym           w szczególności dokonująca w nim zakupów.
 5. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową  i korzystająca ze Sklepu internetowego AnimalZoone w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.
 6. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako KC.
 7. Miejsce spełnienia świadczenia– miejsce, w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi.
 8. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 9. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeśli rzecz:
 10. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 11. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 12. c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,              a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 13. d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 14. e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 15. f) nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta co do zawarcia umowy albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 16. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego AnimalZoone, opis procesu zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, sposób ich dostawy, rozliczenia z Klientem, jak również uprawnienia Klienta do dokonania zmiany zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy za pośrednictwem Internetu, prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Informacje dotyczące oferowanych przez Sklep towarów zamieszczone są na stronie internetowej www.animalzoone.pl. Informacje te przedstawione są w języku polskim                w sposób spójny, niewprowadzający w błąd, wystarczający do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów objętych ofertą.         W szczególności zawierają informacje dotyczące: rodzaju towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu            w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosowne do rodzaju towaru, a także inne wymagane przez przepisy szczególne.
 4. Produkt stanowiący przedmiot sprzedaży posiada informację m. in. o: rodzaju towaru, określeniu jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 5. Kontakt ze Sprzedającym nie generuje żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący ponosi koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

3. Sposób składania zamówienia i jego realizacja

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
 2. a) poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.animalzoone.pl,
 3. b) pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep.animalzoone@gmail.com
 4. c) telefonicznie pod numerem telefonu 506603141
 5. d) osobiście w sklepie stacjonarnym (towar na zamówienie klienta) przy ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków
 6. Zamówienia w sposób opisany w § 3 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, natomiast w sposób opisany w § pkt 1 c) i d) w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Kupującego zamówienia oraz dokonania jego anulowania, w sytuacji, gdy Klient wcześniej nie odebrał zamówionego przez siebie towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość co do rzeczywistej woli jego zakupu.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia treści złożonego zamówienia.
 9. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail, obejmującą potwierdzenie listy zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, jak również szczegóły wybranej formy płatności oraz wybranego sposobu dostawy.
 10. Realizacja zamówienia następuje w poniższy sposób:
 11. a) zamówienia płatne przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;
 12. b) zamówienia płatne za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych dokonanej przez Sklep,
 13. c) zamówienia kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.
 14. Zmiana zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do Klienta. Zgłoszenie zmian w zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez adres e-mail: sklep.animalzoone@gmail.com
 15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu.
 16. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o tym fakcie z zobowiązaniem do podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 17. W przypadku braku dostępności towaru Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.
 18. Jeżeli Kupującym jest Konsument, to Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

4. Ceny towarów oferowanych przez Sklep

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży określony przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).
 2. Ceny sprzedaży nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych i marketingowych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Produkty objęte akcją promocyjną realizowane są w cenie promocyjnej według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień do momentu wyczerpania się towarów objętych promocją.
 7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile co innego nie wynika z regulaminu danej promocji.
 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

5. Sposób i terminy dostawy

 1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.
 2. Przesyłki w Sklepie internetowym AnimalZoone wysyłane są na następujące sposoby:

    a) Kurierem InPost;

    b) Paczkomatami InPost

    c) Paczka Orlen

 1. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w punkcie nadania lub powierzenia jej kurierowi InPost lub nadania w Paczkomacie InPost.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 5 dni roboczych) i czas dostawy (1 do 2 dni roboczych).
 3. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych w godzinach od 08:00 do 18:00.
 4. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.
 5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 6. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki, zobowiązać dostawcę do odnotowania tego faktu oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. W przypadku zamówienia o wartości co najmniej 250,00 zł brutto opłaconego z góry Sklep internetowy pokrywa koszty przesyłki kurierskiej InPost. Dotyczy to tylko i wyłącznie przesyłek na terenie Polski. W przypadku zamówienia o wartości niższej od ww. kwoty lub wyższej, ale nie opłaconej z góry przez Klienta, kwota do zapłaty za zamówienie zostaje powiększona o koszty przesyłki.  

Gabaryty paczkomaty:

A – max 8 x 38 x 64 cm

B – max 19 x 38 x 64 cm

C – max 41 x 38 x 64 cm

 

Przesyłka standardowa kurier InPost:

Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu

Do 30 kg wagi rzeczywistej

Maksymalna długość – 120 cm suma wymiarów (nie może przekraczać 220 cm)

6. Dostępne sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
 2. a) przelewem na rachunek bankowy ING 81 1050 1445 1000 0090 9258 3617

należący do Sklepu,

 • b) płatności internetowe- operatorem płatności jest BlueMedia S.A. oraz e-przelewem z banku Klienta lub kartą płatniczą. Typy obsługiwanych kart płatniczych to: VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTER CARD oraz MASTER CARD ELECTRONIC
 • c) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki lub kartą kredytową, o ile dopuszcza to podmiot dokonujący dostawy.
 • Jeśli Klientem jest przedsiębiorca, płatności można dokonać jedynie przelewem na rachunek bankowy. Podobnie – bez względu na osobę Klienta - w przypadku jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EUR (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji płatność jest możliwa wyłącznie na rachunek bankowy Sklepu.
 • Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

 

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018r. Dz. U. z 2019, poz. 134 z późn.zm.) konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.
 4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila skierowanego na adres e-mail: sklep.animalzoone@gmail.com
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na adres Sklepu AnimalZoone ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu przelewu tradycyjnego lub takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 15. a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 16. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 17. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 18. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 20. f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 21. g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8. Gwarancja i rękojmia

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.

4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Sklep AnimalZoone ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w § 8 pkt 15 do 17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 8 pkt 15 i 16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

9. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym AnimalZoone.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej Sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter z aktualną ofertą Sklepu oraz promocjami), jak również podatkowych w związku z koniecznością wystawienia faktury na żądanie Klienta. Więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności
 5. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.
 6. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupującego:
 7. a) nazwisko i imiona,
 8. b) numer telefonu,
 9. c) adres do korespondencji,
 10. d) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
 11. e) adresy poczty elektronicznej Klienta,
 12. f) w przypadku firm dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.
 13. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 14. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 15. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta.

10. Polityka prywatności

Polityka prywatności w Sklepie Internetowym AnimalZoone stanowi odrębny dokument. Dokument ten jest dostępny w zakładce Polityka Prywatności na stronie www.animalzoone.pl

 

11. Unikanie zagrożeń wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
 2. Oprogramowanie szpiegujące w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika i przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
 5. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

12. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Zaleca się bieżące aktualizowanie programów antywirusowych.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 3. Zaleca się korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
 4. Nie zależy pobierać plików co do których nie mamy wystarczającego zaufania. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców, ani otwierania nie sprawdzonych i wątpliwych załączników.
 6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

13. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu KC. Klient składając zamówienie przedstawia ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Klient przy korzystaniu ze Sklepu internetowego obowiązany jest działać w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą być umieszczane treści reklamowe. Treści te stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.animalzoone.pl i może być przez Klienta pobrany.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104 deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Sklepem internetowym, a Klientami będą one rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W braku pozytywnego zakończenia postępowania polubownego, spory rozstrzygane będą przez właściwy przez właściwy sąd powszechny.
 8. Rozstrzyganie sporów:
 9. a) ewentualne spory powstałe pomiędzy F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 10. b) ewentualne spory powstałe pomiędzy F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6, 30-532 Kraków, NIP 679-297-08-22, REGON 122432104, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego- F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020r. jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 13. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.animalzoone.pl, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl