• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Dr Seidel - Ixoder 100ml

     Odstrasza kleszcze i komary
     Producent: Dr Seidel
     31,00 zł

     Produkt wyjątkowo skutecznie zabezpiecza zwierzęta przed inwazją kleszczy i komarów.

     Do ochrony zwierząt przed kleszczami i komarami:

     • podczas spacerów po lasach i łąkach
     • w czasie polowań
     • we wszystkich innych sytuacjach, w których zwierzę jest szczególnie narażone na inwazję pasożytów i wymaga zwiększonej ochrony

     Składniki aktywne:

     • N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 100g/1kg
     • N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninan etylu 10g/1kg
     • Pyretryny i pyretroidy 1,5g/1kg

     Sposób użycia:
     Spryskać całą powierzchnię ciała zwierzęcia. Chronić nos, oczy i pysk. Zabieg powtarzać co 3 godziny.

      

     W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Połknięcie - nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, następnie wypić dużą ilość wody. Wdychanie: opuścić miejsce narażenia, wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Trzymać z dala od żywności, napojów, pasz. Wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych, połknięcie - zaburzenia przewodu pokarmowego, kontakt z okiem - łzawienie i podrażnienie, długotrwały kontakt ze skórą - słabe podrażnienie i wysuszenie skóry. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu. Duże ilości produktu odpadowego należy przekazać do firmy utylizacyjnej.

     Brak opinii o tym produkcie

     Wyślij wiadomość
     back to top
     Filtry